Skip to content

Knocking Myself Up: A Memoir of My (In)Fertility – Michelle Tea

£12.99

Wedi’i ysgrifennu mewn rhyddiaith TMI ond swynol, mae Knocking Myself Up yn hanes dihalog o lwybr Tea i ddod yn rhiant, gyda grŵp o ffrindiau reidio-neu-far a brenhines drag. Ar hyd y ffordd mae hi’n cwympo mewn cariad â rhywun rhywedd-cwiar degawd yn iau, yn ceisio biohacio gyda meddyginiaeth o’r farchnad ddu (a mêl hudol), yn dysgu bod ei hwyau wedi’u chwalu, ac yn mynd i mewn i’r Fertility Industrial Complex er mwyn cario babi ei chariad iau.

Gyda’r ffraethineb craff a’r galon wyllt sydd wedi’i gwneud yn ffefryn i gynifer o ddarllenwyr, mae Tea yn ein tywys drwy’r ddrysfa o weithdrefnau meddygol, rhwystredigaethau a rhyfeddodau ar y llwybr i feichiogi, gan feirniadu rhai o’r systemau sy’n hwyluso’r dewis hwnnw. Yn Knocking Myself Up, mae Tea wedi creu cofiant ddifyr a dwys sy’n dyst i bwer cariad a theulu i’n trawsnewid a’n cyfoethogi.


Written in intimate, gleefully TMI prose, Knocking Myself Up is the irreverent account of Tea’s route to parenthood-with a group of ride-or-die friends, a generous drag queen, and a whole lot of can-do pluck. Along the way she falls in love with a wholesome genderqueer a decade her junior, attempts biohacking herself a baby with black market fertility meds (and magicking herself an offspring with witch-enchanted honey), learns her eggs are busted, and enters the Fertility Industrial Complex in order to carry her younger lover’s baby.

With the signature sharp wit and wild heart that have made her a favorite to so many readers, Tea guides us through the maze of medical procedures, frustrations and astonishments on the path to getting pregnant, wryly critiquing some of the systems that facilitate that choice (“a great, punk, daredevil thing to do”). In Knocking Myself Up, Tea has crafted a deeply entertaining and profound memoir, a testament to the power of love and family-making, however complex our lives may be, to transform and enrich us.

Add to CompareAdded

Newsletter Sign-Up

Input your email address below to sign-up to our monthly newsletter, which features discount codes, news and attempted whimsy.