Skip to content

King of the Rising – Kacen Callender

£13.99

Mae chwyldro wedi ysgubo drwy ynysoedd Hans Lollik ac mae’r hen gaethwas Loren Jannik wedi’i ddewis i arwain y goroeswyr mewn ymgais i ryddhau’r ynysoedd am byth. Ond mae’r rebeliaid yn rhedeg allan o fwyd, arfau ac opsiynau. Ac wrth i’r Fjern agosâi at adennill Hans Lollik gyda phob brwydr, mae Loren yn wynebu dewis a allai newid cwrs y chwyldro yn eu plaid – neu ei ddedfryd i fethiant.


A revolution has swept through the islands of Hans Lollik and former slave Loren Jannik has been chosen to lead the survivors in a bid to free the islands forever. But the rebels are running out of food, weapons and options. And as the Fjern inch closer to reclaiming Hans Lollik with every battle, Loren is faced with a choice that could shift the course of the revolution in their favor-or doom it to failure.

Add to CompareAdded

Newsletter Sign-Up

Input your email address below to sign-up to our monthly newsletter, which features discount codes, news and attempted whimsy.