Just By Looking At Him – Ryan O’Connell

£16.99

Mae Eliott yn awdur teledu gyda chariad â phidyn perffaith. Mae e’n byw y freuddwyd.

Ond mae e wedi bod yn papuro dros graciau, ac maen nhw’n dechrau dangos.

Mae wedi ei fygu’n greadigol, mae’n yfed ychydig yn rhy aml ac mae ei barlys yr ymennydd (cerebral palsy) yn gwneud iddo deimlo fel Shrek hoyw.

Pan mae’n cwrdd â River, caiff bywyd Elliott ei droi wyneb i waered, yn y ffordd orau. Mae River yn ddoniol, a’n gwneud iddo deimlo ei fod yn cael ei weld. Ond efallai bod hynny’n rhan o’r fargen pan fyddwch chi’n cyflogi gweithiwr rhyw.

Mae Eliott ar goll ac mae angen rhywun, unrhyw un, i’w gyfeirio i’r cyfeiriad cywir.

Wedi’r cyfan, mae’n limpyn hir tuag at achubiaeth.


Eliott is a TV writer with a perfect-penised boyfriend. He’s living the dream.

But behind the glossy veneer he’s been papering over cracks, and they’re starting to show.

He’s creatively stifled, he’s drinking a little too often and his cerebral palsy makes him feel like gay Shrek.

When River walks in, Elliott’s life is turned upside down in the best way. River is funny, charming and makes him feel seen. But maybe that’s part of the deal when you hire a sex worker.

Eliott is lost and he needs someone, anyone, to point him in the right direction.

After all, it’s a long limp towards redemption.

Compare Added Add to Wishlist Browse Wishlist
Scroll to Top