Freedom is a Constant Struggle – Angela Y. Davis

£10.99

Yn y traethodau, cyfweliadau ac areithiau yma, mae Angela Y. Davis yn taflu goleuni ar y cysylltiadau rhwng yr ymdrechion yn erbyn gormes a thrais gan y wladwriaeth, trwy gydol hanes ac ar draws y byd.


In these essays, interviews and speeches, Angela Y. Davis illuminates connections between struggles against state violence and oppression throughout history and around the world. Reflecting on the importance of black feminism, intersectionality and prison abolitionism for today’s struggles, Davis discusses the legacies of previous liberation struggles.

She highlights connections and analyses today’s struggles against state terror, from Ferguson to Palestine. Facing a world of injustice, Davis challenges us to build the movement for human liberation.

Compare Added Add to Wishlist Browse Wishlist
Scroll to Top