Fingersmith – Sarah Waters

£8.99

Llundain, 1862. Ar ôl iddi gael ei amddifad fel baban, mae Sue Trinder yn tyfu ymysg lladron – “fingersmiths” – o dan ofal garw ond cariadus Mrs. Sucksby a’i “theulu”.

Ond o’r foment mae Sue yn dechrau anadlu, mae’i ffawd yn gysylltiedig i blentyn amddifad arall sy’n tyfu mewn blasty digalon nid llawer o filltiroedd i ffwrdd…


London 1862. Sue Trinder, orphaned at birth, grows up among petty thieves – fingersmiths – under the rough but loving care of Mrs Sucksby and her ‘family’.

But from the moment she draws breath, Sue’s fate is linked to that of another orphan growing up in a gloomy mansion not too many miles away.

Add to Wishlist Browse Wishlist
Scroll to Top