Dirgel Ddyn – Mihangel Morgan

£7.95

Cyfrol a enillodd y Fedal Ryddiaith yn Eisteddfod Genedlaethol 1993, ac a ddisgrifiwyd fel nofel glyfar, ddarllenadwy, sy’n torri cwys newydd yn ein llên.


The volume which was awarded the Prose Medal at the 1993 National Eisteddfod and which was described as a clever, readable novel which breaks new ground in our literature.

Add to Wishlist Browse Wishlist
Scroll to Top