Burn – Patrick Ness

£7.99

“Ar Nos Sul oer yn 1957 cynnar, arosodd Sarah Dewhurst gyda’i thad ym maes parcio’r Orsaf Betrol Chevron ar gyfer y ddraig llogodd i helpu ar y fferm.”

Mae yna mwy i’r ddraig hon, Kazimir, nag sy’n ymddangos ar yr arwyneb. Mae Sarah bob amser yn chwilfrydio ohono – anifail sydd i fod yn ddi-enaid, ond yn ymddangos yn fwriadol i gadw hi’n saff rhag sylw rhag y Dirprwy Siryf Emmett Kelby. Mae Kazimir yn gwybod rhywbeth dyw Sarah ddim. Mae wedi cyrraedd yma oherwydd proffwydoliaeth. Proffwydoliaeth sy’n cynnwys llofrudd, cwlt llawn addolwyr dreigion, dau gweithredwr FBI, a Sarah Dewhurst ei hun.


“On a cold Sunday evening in early 1957, Sarah Dewhurst waited with her father in the parking lot of the Chevron Gas Station for the dragon he’d hired to help on the farm.”

This dragon, Kazimir, has more to him than meets the eye. Sarah can’t help but be curious about him, an animal who supposedly doesn’t have a soul but is seemingly intent on keeping her safe from the brutal attentions of Deputy Sheriff Emmett Kelby. Kazimir knows something she doesn’t. He has arrived at the farm because of a prophecy. A prophecy that involves a deadly assassin, a cult of dragon worshippers, two FBI agents – and somehow, Sarah Dewhurst herself.

 

Compare Added Add to Wishlist Browse Wishlist
Compare Products
No products were added to compare list
Return to Shop
Cover of the book.
Somewhere Beyond the Sea - TJ Klune
0 customer review
£20.00
Cover of the book.
Killingly - Katharine Beutner
0 customer review
£9.99
Cover of the book.
Jack and Eve: Two Women In Love and At War - Wendy Moore
0 customer review
£20.00
Cover of the book.
The Diaries of Mr Lucas: Notes from a Lost Gay Life - Hugo Greenhalgh
0 customer review
£18.99
Cover of the book.
Just Happy to Be Here - Naomi Kanakia
0 customer review
£14.99
Cover of the book.
Rainbows, Unicorns, and Triangles: Queer Symbols Throughout History - Jessica Kingsley Publishers + Jem Milton
0 customer review
£12.99
Cover of the book.
Llanddafad - Gareth Evans-Jones + Lleucu Gwenllian
0 customer review
£8.99
Cover of the book.
Heaven - Emerson Whitney
0 customer review
£10.99
Cover of the book.
Displeasure Island - Alice Bell
0 customer review
£14.99
Cover of the book.
Homebody - Theo Parish
0 customer review
£14.99
Scroll to Top