Burn – Patrick Ness

£7.99

“Ar Nos Sul oer yn 1957 cynnar, arosodd Sarah Dewhurst gyda’i thad ym maes parcio’r Orsaf Betrol Chevron ar gyfer y ddraig llogodd i helpu ar y fferm.”

Mae yna mwy i’r ddraig hon, Kazimir, nag sy’n ymddangos ar yr arwyneb. Mae Sarah bob amser yn chwilfrydio ohono – anifail sydd i fod yn ddi-enaid, ond yn ymddangos yn fwriadol i gadw hi’n saff rhag sylw rhag y Dirprwy Siryf Emmett Kelby. Mae Kazimir yn gwybod rhywbeth dyw Sarah ddim. Mae wedi cyrraedd yma oherwydd proffwydoliaeth. Proffwydoliaeth sy’n cynnwys llofrudd, cwlt llawn addolwyr dreigion, dau gweithredwr FBI, a Sarah Dewhurst ei hun.


“On a cold Sunday evening in early 1957, Sarah Dewhurst waited with her father in the parking lot of the Chevron Gas Station for the dragon he’d hired to help on the farm.”

This dragon, Kazimir, has more to him than meets the eye. Sarah can’t help but be curious about him, an animal who supposedly doesn’t have a soul but is seemingly intent on keeping her safe from the brutal attentions of Deputy Sheriff Emmett Kelby. Kazimir knows something she doesn’t. He has arrived at the farm because of a prophecy. A prophecy that involves a deadly assassin, a cult of dragon worshippers, two FBI agents – and somehow, Sarah Dewhurst herself.

 

Add to Wishlist Browse Wishlist
Scroll to Top

Newsletter Sign-Up

Input your email address below to sign-up to our monthly newsletter, which features discount codes, news and attempted whimsy.