Burn Our Bodies Down – Rory Power

£7.99

Ers i Margot gael ei geni, dim ond hi a’i Mam mae wedi bod. Dim atebion i gwestiynau Margot.

Dim hanes i ddal gafael arno. Dim ond y ddwy ohonyn nhw yn eu fflat adfeiliedig, yn brwydro i ddod ymlaen. Ond nid yw hynny’n ddigon i Margot.

Mae hi eisiau teulu. Mae eisiau gorffennol. A phan ddaw o hyd i lun yn ei phwyntio at dref o’r enw Phalene, mae’n gadael.

Ond pan fydd Margot yn cyrraedd, mae’n sylweddoli bod ei mam wedi gadael am reswm. Ond ai cuddio ei gorffennol oedd hi? Neu amddiffyn Margot rhag yr hyn sydd dal yno?


Ever since Margot was born, it’s been just her and her mother. No answers to Margot’s questions.

No history to hold on to. Just the two of them, stuck in their run-down apartment, struggling to get along. But that’s not enough for Margot.

She wants family. She wants a past. And when she finds a photograph pointing her to a town called Phalene, she leaves.

But when Margot gets there, it’s not what she bargained for. Margot’s mother left for a reason. But was it to hide her past? Or was it to protect Margot from what’s still there?

Compare Added Add to Wishlist Browse Wishlist
Compare Products
No products were added to compare list
Return to Shop
Cover of the book.
Somewhere Beyond the Sea - TJ Klune
0 customer review
£20.00
Cover of the book.
Killingly - Katharine Beutner
0 customer review
£9.99
Cover of the book.
Jack and Eve: Two Women In Love and At War - Wendy Moore
0 customer review
£20.00
Cover of the book.
The Diaries of Mr Lucas: Notes from a Lost Gay Life - Hugo Greenhalgh
0 customer review
£18.99
Cover of the book.
Just Happy to Be Here - Naomi Kanakia
0 customer review
£14.99
Cover of the book.
Rainbows, Unicorns, and Triangles: Queer Symbols Throughout History - Jessica Kingsley Publishers + Jem Milton
0 customer review
£12.99
Cover of the book.
Llanddafad - Gareth Evans-Jones + Lleucu Gwenllian
0 customer review
£8.99
Cover of the book.
Heaven - Emerson Whitney
0 customer review
£10.99
Cover of the book.
Displeasure Island - Alice Bell
0 customer review
£14.99
Cover of the book.
Homebody - Theo Parish
0 customer review
£14.99
Scroll to Top