Burn Our Bodies Down – Rory Power

£7.99

Ers i Margot gael ei geni, dim ond hi a’i Mam mae wedi bod. Dim atebion i gwestiynau Margot.

Dim hanes i ddal gafael arno. Dim ond y ddwy ohonyn nhw yn eu fflat adfeiliedig, yn brwydro i ddod ymlaen. Ond nid yw hynny’n ddigon i Margot.

Mae hi eisiau teulu. Mae eisiau gorffennol. A phan ddaw o hyd i lun yn ei phwyntio at dref o’r enw Phalene, mae’n gadael.

Ond pan fydd Margot yn cyrraedd, mae’n sylweddoli bod ei mam wedi gadael am reswm. Ond ai cuddio ei gorffennol oedd hi? Neu amddiffyn Margot rhag yr hyn sydd dal yno?


Ever since Margot was born, it’s been just her and her mother. No answers to Margot’s questions.

No history to hold on to. Just the two of them, stuck in their run-down apartment, struggling to get along. But that’s not enough for Margot.

She wants family. She wants a past. And when she finds a photograph pointing her to a town called Phalene, she leaves.

But when Margot gets there, it’s not what she bargained for. Margot’s mother left for a reason. But was it to hide her past? Or was it to protect Margot from what’s still there?

Add to Wishlist Browse Wishlist
Scroll to Top

Newsletter Sign-Up

Input your email address below to sign-up to our monthly newsletter, which features discount codes, news and attempted whimsy.