Skip to content

Big Wig – Jonathan Hillman

£12.99

Yn ysbryd Julián Is a Mermaid, mae’r llyfr hwn yn dathlu plant drag, unigoliaeth a hunan-hyder, o berspectif wig!

Pan mae plentyn yn gwisgo mewn drag i gystadlu, mae’n dod yn B.B. Bedazzle! Rhan allweddol o ensemble B.B. Bedazzle yw wig o’r enw Wig. Gyda’i gilydd maen nhw’n dîm gwych! Ond mae Wig yn teimlo’n annigonol i gymharu a wigiau mwy. Pan mae Wig yn hedfan oddi ar ben B.B., mae”n mynd o blentyn i blentyn yn ennyn hyder yn y rhai sy’n ei gwisgo:

Mae Wig yn cofio beth all wigiau ei wneud.
Mae wig yn brwsio’r byd,
mwy beiddgar,
disgleiriach.
Mae Wig yn clywed dymuniadau,
a’n eu troi yn rhywbeth gwir.
Y mwyaf yw eu breuddwydion,
y mwyaf mae Wig yn ymddangos.

Mae’r llyfr hyfryd hwn yn dathlu’r profiad plentydod o wisgo i fyny, gan gydnabod mai gwisgo’n wahanol i’r disgwyl yw sut rydyn ni’n dod yn ni’n hunan, ar ein gorau.


In the spirit of Julián Is a Mermaid, this irrepressible picture book celebrates drag kids, individuality, and self-confidence from the perspective of a fabulous wig!

When a child dresses in drag to compete in a neighborhood costume competition, he becomes B.B. Bedazzle! A key part of B.B. Bedazzle’s ensemble is a wig called Wig. Together they are an unstoppable drag queen team! But Wig feels inadequate compared to the other, bigger wigs. When Wig flies off B.B.’s head, she goes from kid to kid instilling confidence and inspiring dreams in those who wear her:

Wig remembers what wigs can do.
Wig brushes the world,
bolder,
brighter
hues.
Wig hears whispered wishes…
and turns them into something true.
The bigger their dreams,
the bigger Wig seems.

This wonderful read aloud celebrates the universal childhood experience of dressing up and the confidence that comes with putting on a costume. And it goes further than that, acknowledging that sometimes dressing differently from what might be expected is how we become our truest and best selves.

Add to CompareAdded

Newsletter Sign-Up

Input your email address below to sign-up to our monthly newsletter, which features discount codes, news and attempted whimsy.