Skip to content

Be a Triangle – Lilly Singh

£14.99

Mae’r Youtuber a chomediwr Lilly Singh o’r diwedd wedi darganfod yr ateb: mae trionglau yn model perffaith i adeiladu eich hunan-barch a dod i adnobod eich gwerth. Mae trionglau gyda sylfaen gryf, maent yn anodd eu taro drosodd ac maent bob amser yn cadw eu siâp, hyd yn oed pan fyddant yn tyfu. Gyda’i hwyl ac hiwmor, mae Lilly’n esbonio sut mae hi wedi rhoi ethos y triongl i ar waith yn ei bywyd, a’n dangos sut y gallwch chi wneud yr un peth.

Gyda darluniau chwareus a syniadau ysbrydoledig, mae’r llyfr hwn fel ffrind gorau yn eich calonogi wrth ichi ddod o hyd i’ch pwrpas a dod i adnabod eich hun.


Youtuber and comedian Lilly Singh has finally discovered the answer: triangles are the perfect model for building your self-esteem and getting to know your own values. Triangles have a strong base, they’re hard to knock-over and always retain their own shape, even when they grow. With her incomparable sense of humour and fun, Lilly explains how she has put the ethos of the triangle to work in her own life, and shows how you can do the same.

Complete with playful illustrations and inspiring ideas, this book is like a best friend cheering you on as you find your purpose and get to know yourself.

Add to CompareAdded

Newsletter Sign-Up

Input your email address below to sign-up to our monthly newsletter, which features discount codes, news and attempted whimsy.