And Tango Makes Three – Justin Richardson + Peter Parnell + Henry Cole

£7.99

Mae Roy a Silo yn union fel y cyplau pengwin eraill yn y sŵ – maen nhw’n plygu i’w gilydd, yn cerdded gyda’i gilydd ac yn nofio gyda’i gilydd. Ond mae Roy a Silo ychydig yn wahanol – bechgyn ydyn nhw. Yna, un diwrnod, pan fydd Mr Gramzay, ceidwad y sŵ, yn sylweddoli efallai ei bod hi’n bryd i Roy a Silo ddod yn rhieni.


Roy and Silo are just like the other penguin couples at the zoo – they bow to each other, walk together and swim together. But Roy and Silo are a little bit different – they’re both boys. Then, one day, when Mr Gramzay the zookeeper finds them trying to hatch a stone, he realises that it may be time for Roy and Silo to become parents for real.

Compare Added Add to Wishlist Browse Wishlist
Scroll to Top