All Boys Aren’t Blue – George M. Johnson

£8.99

RHYBUDD: Mae’r llyfr yma yn cynnwys portreadau o ddefnydd cyffuriau ac alcohol, trais, hiliaeth, homoffobia, trawsffobia, camdrim domestig (corfforol), camdrin plant (rhywiol), trais rhywiol, rhyw a marwolaeth.

Ysgrifennwyd George M. Johnson All Boys Aren’t Blue i wneud lan am y diffyg cynrychiolaeth o bobl fel e yn y wasg; i rannu ei hanes o fod yn ddyn Du, cwiar yn cael ei fagu yn yr Unol Daleithiau a’r heriau a daeth gyda hynny.


CONTENT WARNING: This book contains depictions of drug and alcohol use, violence, racism, homophobia, transphobia, domestic abuse (physical), child abuse (sexual), sexual assault, sex and death.

This ‘memoir-manifesto’ by activist George M. Johnson is an effort to provide Black, queer folx with much needed representation.  Aimed at teenagers and young adults, Johnson outlines the challenges and experiences he has faced throughout his life, due to his race and sexuality.

Compare Added Add to Wishlist Browse Wishlist
Scroll to Top