A Million to One – Adiba Jaigirdar

£12.99

Dyddiad Cyhoeddi: 19eg Ionawr 2023

Lleidr. Artist. Acrobat. Actores. Er ei bod yn ymddangos nad oes gan Josefa, Emilie, Hinnah, a Violet unrhyw beth yn gyffredin, maen nhw’n unedig mewn un nod: dwyn y Rubaiyat, llyfr â thlysau ar fwrdd yr RMS Titanic a allai fod yn docyn aur i ddatrys eu problemau.

Ond mae camgymeriadau diofal, hen ddig, a rhamant newydd yn bygwth peryglu popeth maen nhw wedi gweithio iddo ac yn eu rhoi mewn perygl anhygoel pan fydd trasiedi yn taro. Er bod y siawns o dynnu’r heist i ffwrdd yn denau, mae’r siawns o oroesi yn deneuach fyth…


Release Date: 19th January 2023

A thief. An artist. A acrobat. An actress. While Josefa, Emilie, Hinnah, and Violet seemingly don’t have anything in common, they’re united in one goal: stealing the Rubaiyat, a jewel-encrusted book aboard the RMS Titanic that just might be the golden ticket to solving their problems.

But careless mistakes, old grudges, and new romance threaten to jeopardize everything they’ve worked for and put them in incredible danger when tragedy strikes. While the odds of pulling off the heist are slim, the odds of survival are even slimmer…

Compare Added Add to Wishlist Browse Wishlist
Scroll to Top