Your Silence Will Not Protect You – Audre Lorde

£12.99

RHYBUDD: Mae’r llyfr yma yn cynnwys achosion o hiliaeth, rhywiaeth, casineb yn erbyn menywod Du (misogynoir), homoffobia a chyfeiriadau tuag at camdrin domestig (corfforol), marwolaeth a thrais rhywiol.

Cynhwysir nifer eang o ysgrifau’r ‘black lesbian feminist warrior mother’ enwog, Audre Lorde, yn y llyfr yma, Your Silence Will Not Protect You.


CONTENT WARNING: This book contains references to racism, sexism, misogyny, misogynoir, homophobia, sex, domestic abuse (physical), rape and death.

Your Silence Will Not Protect You is a comprehensive collection of exceptional writings by the self-described ‘black lesbian feminist warrior mother’, Audre Lorde.

Compare Added Add to Wishlist Browse Wishlist
Scroll to Top