Skip to content

Trans Pride: A Coloring Book – Fox Fisher

£9.99

Hawliau dynol yw hawliau traws!

Mae’r llyfr lliwio hardd a hwyliog hwn yn berffaith ar gyfer ysbrydoli plant 5+ oed i archwilio eu mynegiant creadigol a dysgu am yr amrywiaeth ac harddwch bywydau pobl traws. Wedi’i gynllunio gan yr ymgyrchydd a’r artist, Fox Fisher, mae’r llyfr hwn yn ddathliad o amrywiaeth a hylifedd rhywedd, a bydd yn grymuso pob plentyn i fod yn driw iddyn nhw’u hunain, sefyll fyny dros hawliau traws a gadael i’w dychymyg redeg yn wyllt!


Trans rights are human rights!

This fun and beautifully illustrated coloring book is perfect for inspiring children aged 5+ to explore their creative expression and learn about the beauty and diversity of trans lives. Designed by award-winning campaigner and artist, Fox Fisher, this book is a celebration of gender diversity and fluidity and will empower all children to be true to themselves, stand up for trans rights and let their imagination run wild!

Add to CompareAdded

Newsletter Sign-Up

Input your email address below to sign-up to our monthly newsletter, which features discount codes, news and attempted whimsy.