The Boy & The Bindi – Ranji Perera + Vivek Shraya

£16.99

O awdur y llyfr clodwiw God Loves Hair, dyma llyfr prydferth darluniadol sy’n dilyn bachgen pum-mlwydd-oed sy’n datblygu diddordeb mewn bindi ei fam, y dot coch sy’n cael ei wisgo’n gyffredin gan menywod De-Asiaidd er mwyn nodi’r pwynt lle ddechreuir y creu, a mae’n dymuno cael un i’w hun. Yn hytrach na chastio’i mab, mae hi’n cytuno, ac yn ei ddysgu am ei arwyddocâd diwylliannol, gan alluogi’r bachgen i ddarganfod yr hud sydd tu ôl i’r bindi, gan yn ei dro caniatáu iddo fyw mwy fel fo ei hun.


In this beautiful children’s picture book by Vivek Shraya, author of the acclaimed God Loves Hair, a five-year-old boy becomes fascinated with his mother’s bindi, the red dot commonly worn by South Asian women to indicate the point at which creation begins, and wishes to have one of his own. Rather than chastise her son, she agrees to it, and teaches him about its cultural significance, allowing the boy to discover the magic of the bindi, which in turn gives him permission to be more fully himself.

Beautifully illustrated with hand paintings by Rajni Perera, The Boy & the Bindi is a joyful celebration of gender and cultural difference.

Compare Added Add to Wishlist Browse Wishlist
Scroll to Top