Towards a Gay Communism – Mario Mieli

£18.99

Cyhoeddwyd yn gyntaf yn Eidaleg ym 1977, ac mae llyfr arloesol Mario Mieli yn theori chwyldroadol queer – bellach ar gael am y tro cyntaf mewn cyfieithiad Saesneg cyflawn a heb ei gyfyngu.

Ymhlith y gweithiau pwysicaf erioed i fynd i’r afael â’r berthynas rhwng gwrywgydiaeth, homoffobia a chyfalafiaeth, mae traethawd Mieli yn parhau i fod yn her radical i theori a gwleidyddiaeth queer ddominyddol heddiw.

Gyda phresenoldeb rhyfeddol, mae Mieli yn datgelu pa mor effeithlon y mae cyfalafiaeth yn cyfethol ‘gwyrdroadau’ sydd wedyn yn cael eu ‘gwerthu yn gyfanwerthol ac yn adwerthu’. Yn ei farn ef, mae rhyddhau awydd cyfunrywiol yn gofyn am ryddfreinio rhywioldeb o rolau rhyw patriarchaidd a chyfalaf.

Gan dynnu’n helaeth ar Marx a seicdreiddiad i gyrraedd gweledigaeth ddisglair wreiddiol, mae Towards a Gay Communism yn glasur a esgeuluswyd hyd yma a fydd yn ddarllen hanfodol i bawb sy’n ceisio deall gwir ystyr rhyddhad rhywiol o dan gyfalafiaeth heddiw.


First published in Italian in 1977, Mario Mieli’s groundbreaking book is an early landmark of revolutionary queer theory – now available for the first time in a complete and unabridged English translation.

Among the most important works ever to address the relationship between homosexuality, homophobia and capitalism, Mieli’s essay continues to pose a radical challenge to today’s dominant queer theory and politics.

With extraordinary prescience, Mieli exposes the efficiency with which capitalism co-opts ‘perversions’ which are then ‘sold both wholesale and retail’. In his view the liberation of homosexual desire requires the emancipation of sexuality from both patriarchal sex roles and capital.

Drawing heavily upon Marx and psychoanalysis to arrive at a dazzlingly original vision, Towards a Gay Communism is a hitherto neglected classic that will be essential reading for all who seek to understand the true meaning of sexual liberation under capitalism today.

Compare Added Add to Wishlist Browse Wishlist
Scroll to Top