This Brutal House – Niven Goviden

£8.99

RHYBUDD: Mae’r nofel yma yn cynnwys portreuadau o drais, hunan-niweidio, hiliaeth, homoffobia a thrawsffobia.

Mae’r ‘Mothers’, penaethiaid tai’r olygfa ‘Ball’ eiconig yn Efrog Newydd, yn eistedd ar risiau Neuadd y Ddinas i brotestio yn ddistaw ar ôl i nifer o’u ‘plant’ diflannu dros y flynyddoedd, heb unrhyw ymchwiliad gan yr awdurdodau.  Ar yr un pryd, gwliwyd eu protest gan un o’i cyn-blentyn, Teddy, sydd y nawr yn gweithio i’r ddinas.  A medrai helpu’r ‘Mothers’, yr henuriaid a gofalodd amdano pan oedd o’n iau, a’u hachos? A ydy o moyn helpu nhw neu a disgwylir iddynt dawelu a diflannu, fel eu plant cyn nhw?

Ail lyfr am glwb darllen Paned o Gê, Queer as Books.


CONTENT WARNING: This novel contains depictions of violence, homophobia and transphobia.

Mothers, heads of the houses of the iconic New York ball scene, splay themselves on the steps of City Hall in silent protest as their wards, their children, continue to disappear with no investigation by the authorities.

The second book selected as part of Paned o Gê’s digital book club, Queer as Books.

Add to Wishlist Browse Wishlist
Scroll to Top

Newsletter Sign-Up

Input your email address below to sign-up to our monthly newsletter, which features discount codes, news and attempted whimsy.