The Stonewall Reader

£14.99

RHYBUDD: Mae’r llyfr canlynol yn cynnwys elfennau o homoffobia, trawsffobia a thrais.

Nod The Stonewall Reader, sef casgliad cynhwysfawr o adroddiadau a gwaith ysgrifennu rhai o’r ffigyrau mwyaf dylanwadol yn y gymuned cwiar yn Efrog Newydd, ydy ceisio egluro pam yr ystyrir y digwyddiad yn raidd i hanes y Mudiad Hawliau Hoywon.


CONTENT WARNING: This text contains accounts of violence, homophobia and transphobia.

A comprehensive collection of accounts and writings from the most prominent figures in queer New York, The Stonewall Reader delves into the events that instigated and followed the Stonewall Uprising, examining how it has become known as a central event in the history of the global Gay Liberation Movement.

Add to Wishlist Browse Wishlist
Scroll to Top

Newsletter Sign-Up

Input your email address below to sign-up to our monthly newsletter, which features discount codes, news and attempted whimsy.