Skip to content

The Queer Mental Health Workbook: A Creative Self-Help Guide Using CBT, CFT and DBT – Dr. Brendan J. Dunlop

£16.99

Teimlo’n wahanol ydy bod yn cwiar. Teimlo nad ydych yn perthyn. Gall hyn arwain at ddieithrio a heriau iechyd meddwl sy’n lleihau lles unigolion trwy gydol eu bywyd. Trwy ddefnyddio ystod o ymagweddau therapiwtig, mae’r gweithlyfr diffwdan hwn yn adnodd hanfodol i gyfoethogi’ch iechyd meddwl.

Llawn o dechnegau a gweithgareddau, gallwch ddarllen, teilwra a dewis yr hyn sy’n addas i chi i wellau’ch lles personol chi fel person cwiar, ar eich cyflymder eich hun. Ceir dau rhan: ffocws y cyntaf ydy ystyried hunaniaeth, lles seicolegol a phrofiadau iechyd meddwl er mwyn adnabod pob her mewn cyd-destun; ffocws yr ail rhan ydy archwilio syniadau a thechnegau sy’n berthnasol i heriau a sefyllfaoedd penodol.

Trafodwyd pynciau megis pryder, hunan-barch isel, anhwylderau bwyta, hunan anafu, hunan laddiant, cywilydd, trawma, camddefnydio sylweddau, cwsg a hwyliau isel wrth hefyd cynnal ffocws ar eich gofynion fel person cwiar. Llyfr gan ymarferydd iechyd meddwl profiadol a chwiar ydyw, sy’n grymuso ac yn tawelu meddwl; bydd y gweithlyfr yma’n eich cynorthwyo i flodeuo a goresgyn unrhyw her.


To be queer is to feel different – a felt sense that you don’t fit in. This can be alienating and difficult and lead to mental health challenges and lower wellbeing throughout life. Using a range of therapeutic approaches, this comprehensive, down-to-earth self-help workbook is designed to be your personal mental health resource.

It is filled with techniques and activities you can read, tailor and ‘pick and mix’ to improve your wellbeing as a queer person, at your pace. The workbook is split into two sections – the first part focusses on laying the groundwork by exploring identity, psychological wellbeing, and mental health experiences in order to situate mental health challenges in context and improve overall mental health. The second half hones in on ideas and techniques applicable to specific challenges and situations.

It explores difficult topics such as anxiety, low self-esteem, eating disorders, self-harm, suicidal ideation, shame, trauma, substance abuse, sleep, and low mood, all whilst maintaining a focus on your needs as a queer individual. Empowering and reassuring, and written by an experienced queer mental health practitioner, this one-of-a-kind workbook will help you to flourish as a queer person and begin to overcome any challenge.

Add to CompareAdded
Categories: ,

Newsletter Sign-Up

Input your email address below to sign-up to our monthly newsletter, which features discount codes, news and attempted whimsy.