The Ministry of Guidance and Other Stories – Golnoosh Nour

£7.99

Yn y nofel hon wedi’i osod yn bennaf yn Iran, ond yn teithio i Lundain, yr Almaen, a maes awyr yn Wcráin, mae’r straeon yn sgilgar yn y ffordd maent yn dangos dilema eu prif gymeriadau, cymeriadau sy’n gweithredu yn erbyn cyfyngiadau’r gymdeithas y cânt eu geni ynddi, neu gymeriadau sydd am fanteisio ar y cyfyngiadau hynny.


Set mostly in Iran, but making forays to London, Germany, and the transit area of a Ukrainian airport, the stories are brilliantly deft in summoning up the dilemmas of their protagonists, be they characters who are kicking against the confines of the society into which they are born, or characters wanting to embrace those confines. Nour is a brave and acute observer of how the human spirit fights free of social repression in all its guises. These are stories that argue for nuance in a world that wants to make things black and white.

Compare Added Add to Wishlist Browse Wishlist
Scroll to Top