The Journey Is Home: Notes From a Life on the Edge – John Sam Jones

£10.00

Cawn ei hanes o’i blentyndod yn Bermo i’r cyfnod cythryblus pan oedd yn fyfyriwr israddedig yn Aberystwyth, o ysgoloriaeth a’i galluogodd i fynd i Berkeley yn San Francisco ar yr adeg pan oedd AIDS yn lledaenu ar ras, cyn dychwelyd i Lerpwl ac i ogledd Cymru i weithio fel caplan ac yna ym maes gwaith cymdeithasol ac iechyd rhyw. Mae’n daith a’i harweiniodd i fod yn awdur a ddefnyddiodd ei brofiadau i greu ffuglen a enillodd wobrau, ac a’i hysgogodd i ddod yn ymgyrchydd, anfoddog braidd, dros hawliau LGBT yng Nghymru. Cawn glywed am yr antur o gadw Gwely a Brecwast yn Bermo, gyda’i ŵr, academydd Almaenig, eu priodas ar ôl partneriaeth hir, a’i gyfnod fel Maer Bermo.

Ddyddiau’n unig ar ôl y Refferendwm ar Ewrop penderfynodd y ddau werthu’r busnes a symud i’r Almaen. Mae taith John Sam yn parhau.


In this clear and absorbing memoir John Sam Jones writes of a life lived on the edge. It is story of journeys and realisation, of acceptance and joy. From a boyhood on the coast of Wales to a traumatic period studying at Aberystwyth, to a scholarship at Berkley in California as the AIDS epidemic began to take hold before returning to Liverpool and north Wales to work in community engagement and sexual health. A journey of becoming a writer and chronicler of his experiences with award-winning books and the desire to become a campaigner for LGBT rights in Wales. The adventure of running a guest house in Barmouth where he eventually became Mayor with his husband, a German academic, who he had married after a long partnership. Three weeks after the European Referendum they put the business on the market and moved to Germany. John is still on that journey.

Add to Wishlist Browse Wishlist

Newsletter Sign-Up

Input your email address below to sign-up to our monthly newsletter, which features discount codes, news and attempted whimsy.

Scroll to Top