The Incendiaries – R. O. Kwon

£8.99

RHYBUDD: Mae’r nofel yma yn cynnwys portreadau o hiliaeth, hunan-niweidio, hunanladdiad, casineb yn erbyn menywod, trais domestig (corfforol), homoffobia, trais, trais rhywiol a marwolaeth. Ynddo, mae hefyd yn cynnwys cyfeiriadau tuag at feichiogrwydd ac erthyliadau.

Dechreuwyd Phoebe prifysgol gan ddisgwyl i gael profiad fel pawb arall, ond yn araf bach, caiff ei thynnu mewn i gwlt crefyddol. Ni all ei ffrindiau na ei chynbartner, Will, wneud llawer i atal hi rhag ymuno yn llwyr a chyn bo’ hir, mae weithredoedd y grŵp troi’n fwy eithafol a threisgar.


CONTENT WARNING: This novel contains depictions of racism, self-harm, suicide, misogyny, domestic abuse (physical), homophobia, violence, sexual assault, rape and death.  It also contains references to pregnancy and abortion.

Phoebe, a former piano playing prodigy, heads to college, where she is unknowingly groomed into entering a cult.  Her friends and partner, Will, a former Christian missionary, try to extract her from their grasp.  However, the group’s conduct grows increasingly violent, leaving her intimate circle behind to consider the events that led her to the arms of these fundamentalists.

Compare Added Add to Wishlist Browse Wishlist
Scroll to Top