Skip to content

The House in the Cerulean Sea – T. J. Klune

£9.99

Mae stori hudolus, wedi’i hadrodd yn feistrolgar, The House in the Cerulean Sea gan TJ Klune yn ymwneud â’r profiad dwys o ddarganfod teulu annhebygol mewn man annisgwyl – a sylweddoli y gallai’r teulu hwnnw fod yn eiddo i chi.

Nid oedd yn disgwyl dim. Ond rhoddwyd popeth iddo. . .

Mae Linus Baker yn arwain bywyd tawel. Yn ddeugain oed, mae ganddo dŷ bach gyda chath a’i recordiau am gwmni. Yn yr Adran Gofal Ieuenctid Hudolus, mae wedi treulio blynyddoedd diflas yn monitro eu cartrefi plant amddifad.

Yna un diwrnod, mae Linus yn cael ei wysio gan Reolaeth Eithaf Uchaf ac yn cael aseiniad hynod o ddosbarthedig. Rhaid iddo deithio i gartref plant amddifad lle mae chwech o blant peryglus yn byw, gan gynnwys yr Antichrist. Yno, rhaid i Linus rywsut benderfynu a allent ddod â diwedd y byd. Ond bydd eu gwarcheidwad, swynol ac enigmatig Arthur Parnassus, yn gwneud unrhyw beth i amddiffyn ei wardiau. Wrth i Arthur a Linus dyfu’n agosach, rhaid i Linus ddewis rhwng ei ddyletswydd a’i freuddwydion.

 

An enchanting story, masterfully told, The House in the Cerulean Sea by TJ Klune is about the profound experience of discovering an unlikely family in an unexpected place – and realizing that family could be yours.

He expected nothing. But they gave him everything . . .

Linus Baker leads a quiet life. At forty, he has a tiny house with a devious cat and his beloved records for company. And at the Department in Charge of Magical Youth, he’s spent many dull years monitoring their orphanages.

Then one day, Linus is summoned by Extremely Upper Management and given a highly classified assignment. He must travel to an orphanage where six dangerous children reside, including the Antichrist. There, Linus must somehow determine if they could bring on the end of days. But their guardian, charming and enigmatic Arthur Parnassus, will do anything to protect his wards. As Arthur and Linus grow ever closer, Linus must choose between duty and his dreams.

Add to CompareAdded

Newsletter Sign-Up

Input your email address below to sign-up to our monthly newsletter, which features discount codes, news and attempted whimsy.