The Guilty Feminist – Deborah Frances-White

£10.99

RHYBUDD: Mae’r llyfr yma yn cynnwys cyfeiriadau tuag at rhywiaeth, casineb yn erbyn menywod, casineb yn erbyn menywod Du, trawsffobia, hiliaeth, anhwylderau bwyta, anghenion iechyd meddwl a thrais rhywiol.

Yn y casgliad yma o draethodau a chyfweliadau, cyflwynwyd digrifwr Deborah Frances-White (sy’n rhedeg y podlediad o’r un enw a’r llyfr) crynodeb o ffeministiaeth gyfoes.


CONTENT WARNING: This text contains mentions of sexism, misogyny, misogynoir, transphobia, racism, eating disorders, mental health support needs, sexual assault and rape.

In this compilation of essays and interviews, comedian and podcast host Deborah Frances-White provides an accessible guide to contemporary feminism.

Add to Wishlist Browse Wishlist
Scroll to Top