The GayBCs – M. L. Webb

£6.99

Yn The GayBCs, mae lluniau chwareus a cherddi bywiog M. L. Webb yn ymhyfrydu yn harddwch cofleidio’ch hunan go iawn. Mae’r GayBCs yn ffordd dorcalonnus a hygyrch i ddangos i blant ac oedolion fel ei gilydd bod pawb yn deilwng o gael eu dathlu. Mae geirfa fonws yn cynnig cyfleoedd i drafod telerau, cymunedau a hunaniaethau cynhwysol cyflawn ymhellach.


In The GayBCs, M. L. Webb s playful illustrations and lively poems delight in the beauty of embracing one s truest self. The GayBCs is a heartwarming and accessible way to show kids and adults alike that every person is worthy of being celebrated. A bonus glossary offers opportunities for further discussion of complete terms, communities, and inclusive identities.

Newsletter Sign-Up

Input your email address below to sign-up to our monthly newsletter, which features discount codes, news and attempted whimsy.

Scroll to Top