Skip to content

The Death of Vivek Oji – Akwaeke Emezi

£9.99

RHYBUDD CYNNWYS: Mae’r nofel yma yn cynnwys portreadau o ddefnydd cyffuriau ac alcohol, hiliaeth, homoffobia, trawsffobia, trais domestig (corfforol ac emosiynol), camdrin plant (corfforol), hunan-niweidio, rhyw, marwolaeth, therapi trosi, trais, llygadu (voyeurism), trais rhywiol a chyfeiriadau tuag at golli plentyn cyn eu genedigaeth.

Atebodd Karina y ddrws i ffeindio corff ei mab, Vivek, ar ei drws; yn noeth, gydag annaf difrifol i’w ben.  Nid ydy hi’n gwybod pwy gosododd o yna, ond mae’n ysu i ddarganfod pwy sy’n gyfrifol.  Dechreuwyd holi ffrindiau a chefndir Vivek, ond maent yn siwr mae’n well i guddio cyfrinachau ei ffrind, er gwell pawb, gan gynnwys Vivek.


CONTENT WARNING: This novel contains depictions of drug and alcohol abuse, racism, homophobia, transphobia, child abuse (physical), conversion therapy, violence, voyeurism, rape, self-harm, domestic abuse (physical and emotional), sex, death and mentions of miscarriage.

Vivek Oji is dead; his body laid at the door of his parents, bloody and lifeless.  His mother, Karina, is determined to discover what happened to her child.  She does so by questioning his closest friend  and it is possible she might discover more about her child’s life than the cause of his death alone.

Add to CompareAdded

Newsletter Sign-Up

Input your email address below to sign-up to our monthly newsletter, which features discount codes, news and attempted whimsy.