The Cutting Room – Louise Welsh

£8.99

Pan ddaw Rilke, arwerthwr disail, ar gasgliad cudd o ffotograffau treisgar ac annifyr, mae’n rhaid iddo ddarganfod mwy am eu berchennog, sydd wedi marw. Yn fuan, mae’n cael gafael am ei hun mewn isfyd o drosedd, difrïo a chwant cyfrinachol, yn ymladd am ei fywyd.


When Rilke, a dissolute auctioneer, comes upon a hidden collection of violent and highly disturbing photographs, he feels compelled to discover more about the deceased owner who coveted them. Soon he finds himself sucked into an underworld of crime, depravity and secret desire, fighting for his life.

Compare Added Add to Wishlist Browse Wishlist
Scroll to Top