The Appendix: Transmasculine Joy in a Transphobic Culture – Liam Konemann

£7.50

Yn 2019, dechreuodd Liam Konemann casglu yr hyn a alwodd ‘The Appendix,‘ sef cofnod o drawsffobia yn y DU: o sylwadau i adolygiadau mewn papurau newydd. Pan ddechreuodd hyn effeithio ei iechyd meddwl, newidiodd i ofyn cwestiynau gwahanol: sut mae harddwch mewn traws-wrywdod yn cael ei ddarganfod? A sut mae’n cael ei gynnal mewn byd trawsffobig?

Mae The Appendix yn dechrau o’r diwedd. O ystyried yr eitem olaf ar y rhestr, teithiwn yn ôl mewn amser trwy fywyd Liam a’i brofiadau ffurfiannol ar ddwy ochr o’r byd ac edrychwn ar yr hinsawdd elyniaethus ehangach y mae pobl draws yn ei hwynebu heddiw. Mewn ymateb, mae ffocws yn symud i ddathlu llawenydd traws, cymhlethdodau dod o hyd iddo ac, yn hollbwysig, dal gafael arno.


In 2019, Liam Konemann began collating what he called The Appendix, a simple record of ongoing transphobia in the UK that he came across in day-to-day life: from the flippant comments of peers to calculated articles and reviews in newspapers. When the list began to take its toll on his mental health, he changed tack by asking different questions: how is beauty in transmasculinity found? And how is it maintained in a transphobic world?

The Appendix, in its new incarnation, begins at the end. Considering the final item on the list, we travel back in time through Liam’s life and his formative experiences on both sides of the globe, and examine the wider hostile climate that trans people face today. In response, focus shifts to celebrate trans joy, the complexities of finding it and, crucially, holding on to it.

Add to Wishlist Browse Wishlist
Scroll to Top

Newsletter Sign-Up

Input your email address below to sign-up to our monthly newsletter, which features discount codes, news and attempted whimsy.