Skip to content

Tentacle – Rita Indiana

£9.99

RHYBUDD: Mae’r llyfr canlynol yn cynnwys elfennau o gamddefnyddio alcohol a chyffuriau, homoffobia, treisio rhywiol, camdrin anifeiliaid a thrais.

Mae’n angenrheidiol i Acilde Figueroa trafeilio nôl trwy amser i gwblhau tasg: i achub y môr.

Ar yr un pryd, mae Argenis, yn cael eu noddi gan ddyn cyfoethog i ddatblygu ei chelf, wedi ei selio ar ecoleg y môr.

Gyda’i gilydd, mae’r dau naratif yn ffurfio Tentacle, novella wedi ei disgrifio fel ‘The Tempest meets a telenovela’.


CONTENT WARNING: Contains depictions of rape, drug and alcohol use, homophobia, animal cruelty and violence.

Hurtling back in time from a post-apocalyptic future, Acilde Figueroa has a task: to save the ocean.

Simultaneously, contemporary waste man Argenis does little with his days until a wealthy person sponsors him to develop his art.

Both narratives collide to form Tentacle, described as ‘The Tempest meets a telenovela’.

Add to CompareAdded

Newsletter Sign-Up

Input your email address below to sign-up to our monthly newsletter, which features discount codes, news and attempted whimsy.