A Snake Falls to Earth – Darcie Little Badger

£13.99

Mae Nina yn ferch Lipan yn ein byd. Mae hi bob amser wedi teimlo bod rhywbeth mwy mas yna. Mae hi’n dal i gredu yn yr hen straeon.

Mae Oli yn blentyn cottonmouth, o wlad yr ysbrydion a’r bwystfilod. Fel pob cottonmouth, mae wedi cael ei gastio o gartref. Mae wedi dod o hyd i un newydd ar lan y llyn diwaelod.

Does gan Nina ac Oli ddim syniad bod y llall yn bodoli. Ond bydd digwyddiad trychinebus yn y Byd, a salwch rhyfedd sy’n taro ffrind gorau Oli, yn gyrru eu bydoedd at ei gilydd mewn ffyrdd nad ydyn nhw wedi bod ers canrifoedd. Ac mae yna rai a fydd yn lladd i’w cadw ar wahân.


Nina is a Lipan girl in our world. She’s always felt there was something more out there. She still believes in the old stories.

Oli is a cottonmouth kid, from the land of spirits and monsters. Like all cottonmouths, he’s been cast from home. He’s found a new one on the banks of the bottomless lake.

Nina and Oli have no idea the other exists. But a catastrophic event on Earth, and a strange sickness that befalls Oli’s best friend, will drive their worlds together in ways they haven’t been in centuries. And there are some who will kill to keep them apart.

Darcie Little Badger introduced herself to the world with Elatsoe. In A Snake Falls to Earth, she draws on traditional Lipan Apache storytelling structure to weave another unforgettable tale of monsters, magic, and family. It is not to be missed.

Compare Added Add to Wishlist Browse Wishlist
Scroll to Top