Small Beauty – Jia Qing Wilson-Yang

£12.99

RHYBUDD CYNNWYS: Mae’r nofel yma yn cynnwys portreadau o  ddefnydd alcohol a chyffuriau, hiliaeth, trawsffobia, homoffobia, trais, beichiogrwydd ac marwolaeth.

Yn dilyn nifer o ddigwyddiadau trawmatig, symudwyd Mei i fyw yn hen dy ei pherthynas marw yn gefn gwlad Canada. Yna, darganfuwyd hanes cudd LHDTC+ ei theulu a’r lleoliad.


CONTENT WARNING: This novel contains depictions of drug and alcohol use, racism, transphobia, homophobia, assault, violence, pregnancy and death.

Following a series of traumatic events, including a transphobic assault and the death of a cousin, protagonist Mei flees to the deceased’s cabin in the Canadian countryside.  There, she goes on plenty of walks with dog, Hazel, and inadvertently discovers the hidden queer histories of her family and the town.

Compare Added Add to Wishlist Browse Wishlist
Scroll to Top