Skulduggery Pleasant: Resurrection – Derek Landy

£7.99

Dyma llyfr newydd sy’n dechrau “cyfnod 2” o’r gyfres Skullduggery Pleasant. Mae Skullduggery yn ceisio recriwtio Valkyrie (sy’n dioddef o PTSD ac iselder ymhlyg) ymuno gydag ef unwaith eto. Bydd rhaid iddynt weithio gyda’i gilydd gyda help Omen Darkly, er mwyn stopio Abyssinia, cyn-gariad Skullduggery.


In this new book, the start of what Derek Landy has called “Phase 2” of Skulduggery Pleasant, Skulduggery attempts to recruit Valkyrie (who is suffering from implied PTSD and depression) to join him again. They must work together to stop Abyssinia, Skulduggery’s ex, with the help of 14-year-old Omen Darkly.

Add to Wishlist Browse Wishlist
Scroll to Top