Skip to content

Roam: A Search for Happiness – Juno Roche

£10.99

Mae Juno Roche wedi cael bywyd rhyfeddol. Ganed yn Mheckham yn y 1960au, ac fe’u magwyd mewn teulu dosbarth gweithiol a oedd yn dablo mewn mân droseddoldeb. Yr unig un o’u brodyr a chwiorydd i fynd i’r brifysgol, yn fuan ar ôl dechrau eu cwrs yn Brighton, cawsant ddiagnosis HIV, yna dedfryd marwolaeth.

Yna treulion nhw lawer o’u bywyd iau yn cael eu dal mewn caethiwed difrifol i gyffuriau, dibyniaeth yn cael ei ariannu’n aml gan waith rhyw, ond wedi’i wella ac, ar ôl gweithio am rai blynyddoedd fel a athro, ers amser maith bellach wedi bod yn awdur ac yn ymgyrchydd llwyddiannus.

Mewn llyfr anhygoel o onest a dewr, mae Juno yn ein tywys trwy eu bywyd gydag eiliadau trasig a dyrchafol: eu mam yn anfon cardiau Nadolig sy’n cynnwys Valium, cyffur tynnu’n ôl ar fordaith Afon Nile, goresgyn trais eu tad a dod o hyd i’w tŷ breuddwyd yn Sbaen. Yn dangos gwytnwch aruthrol, mae cofiant Juno yn llyfr am beth mae’n golygu aros yn fyw.


Juno Roche has had a remarkable life. Born in Peckham in the 1960s, they grew up in a working-class family who dabbled in minor criminality. The only one of their siblings to go to university, shortly after beginning their course at Brighton they were diagnosed with HIV, then a death sentence.

They then spent much of their younger life caught up in serious drug addiction, addiction financed often by sex work, but recovered and, after working for some years as a teacher, have for a long time now been a writer and successful campaigner.

In an incredibly honest and brave book, Juno takes us through their life with moments both tragic and uplifting: their mum sending Christmas cards containing Valium, drug withdrawal on a River Nile cruise, overcoming their father’s violence and finding their dream house in Spain. Showing immense resilience, Juno’s memoir is a book about what it means to stay alive.

Add to CompareAdded

Newsletter Sign-Up

Input your email address below to sign-up to our monthly newsletter, which features discount codes, news and attempted whimsy.