Permission – Saskia Vogel

£8.99

Pan fydd tad Echo marw, mae’n hi’n cwympo mewn i iselder. Heb wir ffrindiau a pherthynas gythryblus â’i mam, mae Echo’n ceisio canfod cysur yn y ffordd orau y mae’n gwybod: drwy golli ei hun ym mywydau dieithriaid. Pan fydd Echo, ar hap, yn cwrdd â domineitrics o’r enw Orly, mae’n teimlo y gallai fod wedi dod o hyd i rywun a fydd yn ei chysuro a’i thrysori. Ond nid yw cymar ymostyngol Orly, Piggy, yn ddigon parod i adael i rywun arall rannu’r berthynas agos y mae wedi gweithio mor galed i’w ffurfio gyda’i meistres.


When Echo’s father gets swept away by a freak current off the Los Angeles coast, she finds herself sinking into a complete state of paralysis. With no true friends and a troubled relationship with her mother, the failed young actress attempts to seek solace in the best way she knows: by losing herself in the lives of strangers. When, by chance, Echo meets a dominatrix called Orly, it finally feels like she might have found someone who will be nurturing and treasure her for who she is. But Orly’s fifty-something houseboy, Piggy, isn’t quite ready to let someone else share the intimate relationship he’s worked so hard to form with his mistress.

Compare Added Add to Wishlist Browse Wishlist
Scroll to Top