Outlawed – Anna North

£8.99

Ar ddiwrnod ei dawns briodas, mae Ada yn teimlo’n lwcus. Mae hi wrth ei bodd gyda’i gŵr a’i swydd fel prentis bydwraig.

Ond ni fydd ei lwc yn para. Mae’n ddyletswydd ar bob merch i gael plentyn, i gymryd lle’r rhai a gollwyd yn y Ffliw Fawr. Ac ar ôl blwyddyn o briodas a phroblemau beichiogrwydd, mewn tref lle mae menywod diffrwyth yn cael eu crogi fel gwrachod, mae goroesiad Ada yn dibynnu ar adael popeth y mae hi’n ei wybod ar ôl.

O ganlyniad, mae hi’n ymuno â’r ‘Wall Gang’. Mae ei arweinydd, pregethwr carismatig sydd nawr yn lleidr a elwir ‘The Kid,’ eisiau creu hafan ddiogel i ferched sy’n alltud o’r gymdeithas. Ond, i wireddu’r freuddwyd hon, mae angen i’r Gang cyflawni cynllun bradwrus.


In the year of our Lord 1894, I became an outlaw.

On the day of her wedding-dance, Ada feels lucky. She loves her broad-shouldered, bashful husband and her job as an apprentice midwife.

But her luck will not last. It is every woman’s duty to have a child, to replace those that were lost in the Great Flu. And after a year of marriage and no pregnancy, in a town where barren women are hanged as witches, Ada’s survival depends on leaving behind everything she knows.

She joins up with the notorious Hole in the Wall Gang. Its leader, a charismatic preacher-turned-robber, known to all as The Kid, wants to create a safe haven for women outcast from society. But to make this dream a reality, the Gang hatches a treacherous plan. And Ada must decide whether she’s willing to risk her life for the possibility of a new kind of future for them all.

Add to Wishlist Browse Wishlist
Scroll to Top

Newsletter Sign-Up

Input your email address below to sign-up to our monthly newsletter, which features discount codes, news and attempted whimsy.