Skip to content

Lot – Bryan Washington

£8.99

RHYBUDD: Mae’r casgliad o straeon fer yma yn cynnwys portreadau o ddefnydd alcohol a chyffuriau, trais, trais domestig, homoffobia, problemau iechyd meddwl, camdrin plant (corfforol ac yn rhywiol), godineb, rhyw a marwolaeth.

Dilynwch fywydau trigolion Houston, Texas, bywydau pobl sy’n byw ar ymylon eu cymdeithas gan gynnwys dyn ifanc Du a hoyw, weithwyr ryw, gwerthwyr cyffuriau, mewnfudwyr heb eu dogfennu a mwy. Wynebon nhw fygythiadau a heriau diwrnodol megis problemau ariannol, gentrification a difetha a achoswyd gan Gorwynt Harvey yn y casgliad o straeon byr yma a enillodd y Wobr Dylan Thomas yn 2020.


CONTENT WARNING: This collection of short stories contains depictions of drugs and alcohol use, violence, domestic abuse, homophobia, mental health support needs, child abuse (physical and sexual), adultery, sex and death.

Winner of the Dylan Thomas Prize 2020, Bryan Washington’s short story collection, Lot, depicts the lives of the marginalised folx of Houston.

Add to CompareAdded

Newsletter Sign-Up

Input your email address below to sign-up to our monthly newsletter, which features discount codes, news and attempted whimsy.