Llwyth – Daf James

£8.99

Nos Sadwrn gêm ryngwladol ac mae’r brifddinas yn wyllt. Mae Cymru wedi colli ond mae pedwar ffrind hoyw’n benderfynol o gael noson i’w chofio… beth bynnag fo’r gost. Dros Gymru? Dros gyd-ddyn? Neu bawb drosto’i hun?


Rugby international night in Cardiff and the tribes are out in force. Wales has lost, but four gay friends are determined to have a night to remember… whatever the cost. Brothers in arms? Or every man for himself?

Compare Added Add to Wishlist Browse Wishlist
Scroll to Top