LGBTQIA+ Pride Sticker Book – Ollie Mann

£8.99

Beiddgar, llachar a ffab, jest fel chi! Mae’r llyfr sticeri bywiog yma yn cynnwys 200+ o sticeri ‘Pride’, fel yr enfys, fflagiau, rhagenwau a sloganau, i gyd wedi eu dylunio yn brydferth i fod yn ysbrydoliaeth i chi, os rydych yn hoyw, ddeurywiol, cwiar, rhyngryw, traws, anneuaidd neu’n cynghreiriad.

Rhowch sticer enfys ar eich glyniadur, slogan ar eich botel dwr neu symbol balchder yn eich dyddiadur. Mae’r sticeri yma yn atgof lliwgar a phwerus i gymryd balchder yn eich hunan a’r cymuned LHDTC+.


Bold, bright and fabulous just like you! This vibrant sticker book includes 200+ Pride themed stickers, featuring rainbows, Pride flags, pronouns and empowering slogans, all beautifully illustrated to be a source of inspiration, whether you’re gay, bi, queer, intersex, trans, non-binary or an ally.

Stick a rainbow on your laptop, a slogan on your water bottle or a Pride symbol in your journal, these stickers are a colourful and powerful reminder to take pride in yourself and the LGBTQIA+ community.

Add to Wishlist Browse Wishlist
Scroll to Top