Lead Me Astray – Sondi Warner

£1.99

Croeso i Overlay City yn New Orleans – man cysgodol rhwng y paranormal a’r byd go iawn.

Mae Aurie Edison yn bodoli fel ysbryd yn y maes dirgel hwn, ar ôl cael ei tharo gan gar. Wedi’i hargyhoeddi bod mwy i’w marwolaeth na’r hyn y mae’n ei gofio, mae Aurie yn mynd ati i ddarganfod y gwir. Yn fuan, mae hi’n cwrdd â Mys, empath sydd angen helpu eraill, a Zyr, ditectif blaidd-ddyn sy’n gallu gweithio’r byd dynol ac ocwlt.

Wrth iddynt ddechrau rhoi’r digwyddiadau cyn ei marwolaeth at ei gilydd, ni all Aurie wadu’r cysylltiad dyfnach sy’n datblygu rhyngddynt. Eto i gyd, gyda phob cyfrinach newydd yn awgrymu perygl mwy sinistr ar waith, maent yn sylweddoli efallai na fyddant yn ei wneud allan (yn farw neu) yn fyw.

Yn ddiamau yn cwiar, bydd Lead Me Astray yn mynd â chi i ddyfnderoedd cysgodol New Orleans a byth yn gadael i chi fynd.


Welcome to Overlay City in New Orleans—a shadowy in-between where the paranormal and the real world meet. Its newest resident: Aurie Edison.

A victim of a hit-and-run, Aurie now exists as a ghost in this mysterious realm. Convinced there is more to her death than what she remembers, Aurie sets out to uncover the truth. She soon finds herself in the company of Mys, a psychic empath, whose need to help others trumps all else, and Zyr, a werewolf detective able to work both the human and occult worlds.

As they begin to piece together the events leading up to her death, Aurie can’t deny the deeper connection developing between them. Yet, with each new secret suggesting a more sinister danger at play, they realize they may not make it out (dead or) alive.

Undeniably queer and devilishly sexy, Lead Me Astray will take you to the shadowy depths of New Orleans and never let you go.

Compare Added Add to Wishlist Browse Wishlist
Scroll to Top