Iron Widow – Xiran Jay Zhao

£14.99

Mae bechgyn Huaxia yn breuddwydio am fod yn peilotiaid enwog y Chrysalises, sef robotiaid sy’n trawsnewid a’n brwydro estroniaid tu hwnt i’r Wal Fawr. Disgwylir i’w cyd-beilotiaid benywaidd arberthu eu bywydau a bod yn ordderchadon.

Pan mae Zetian, yn 18 oed, yn cynnig ei hun fel peilot gordderchwraig, ei chynllun yw llofruddio’r peilot oedd yn gyfrifol am farwolaeth ei chwaer. Ond wrth goroesi ei brwydr gyntaf yn ddianaf, fe’i datganir yn ‘Iron Widow,’ y peilot mwyaf ofnus oll.

Nawr bod Zetian wedi cael blas ar bŵer, mae’r amser wedi dod i atal mwy o ferched rhag cael eu haberthu.


The boys of Huaxia dream of the celebrity status that comes with piloting Chrysalises giant transforming robots that battle the aliens beyond the Great Wall. Their female co-pilots are expected to serve as concubines and sacrifice their lives.

When 18-year-old Zetian offers herself up as a concubine-pilot, her plan is to assassinate the ace male pilot responsible for her sister’s death. But on miraculously emerging from the cockpit unscathed after her first battle, she is declared an Iron Widow the most feared pilot of all.

Now that Zetian has had a taste of power, she sets her sights on bigger things. The time has come to stop more girls from being sacrificed.

Compare Added Add to Wishlist Browse Wishlist
Scroll to Top