Skip to content

If You’re a Drag Queen and You Know It – Lil Miss Hot Mess

£12.99

Streiciwch ystum. Chwythwch gusan. Genau y geiriau. Llyfr hwyliog, cyd-ganu gyda thro drag, sy’n annog plant i gofleidio holl chwareusrwydd diwylliant drag a ysgrifennwyd gan aelod sefydlol o ‘Drag Queen Story Hour’.

Os ydych chi’n frenhines drag a rydych chi’n ei wybod, dangoswch hi trwy wincio, ysgwyd eich pen-ôl, chwerthin go iawn, troelli o gwmpas, a mwy! Ymunwch â chast o freninesau drag gwych wrth i chi ganu i dôn If You’re Happy and You Know It yn y dathliad chwareus hwn o fynegi eich hunan disgleiriaf.

Cydymaith perffaith i The Hips on the Drag Queen Go Swish, Swish, Swish a ysgrifennwyd gan aelod o fwrdd Drag Queen Story Hour.


Strike a pose. Blow a kiss. Mouth the words.A fun, sing-along book with a drag twist that encourage kids to embrace all the playfulness of drag culture written by a founding member of Drag Queen Story Hour.

If you’re a drag queen and you know it, let it show by winking, shaking your bum, laughing real big, twirling around, and more! Join a cast of fabulous drag queens as you sing along to the tune of If You’re Happy and You Know It in this playful celebration of expressing your brightest and boldest self.

A perfect companion to The Hips on the Drag Queen Go Swish, Swish, Swish written by a board member of Drag Queen Story Hour.

Add to CompareAdded

Newsletter Sign-Up

Input your email address below to sign-up to our monthly newsletter, which features discount codes, news and attempted whimsy.