I Will Not Be Erased – gal-dem

£7.99

Yn y casgliad bywiol, teimladwy a llawen hwn o 14 ysgrif, mae llenorion dawnus gal-dem yn defnyddio deunydd crai o flynyddoedd eu harddegau – dyddiaduron, cerddi a hanesion sgwrsio – i roi cyngor i’w hunain yn iau ac i bobl sy’n tyfu i fyny heddiw. Mae gal-dem wedi cael eu canmol gan y Guardian am fod yn “asiantau newid sydd eu hangen arnom”, ac mae’r traethodau hyn yn mynd i’r afael â phynciau pwysig gan gynnwys hil, rhyw, iechyd meddwl a gweithrediaeth, gan ei wneud yn ddarlleniad hanfodol.


In this life-affirming, moving and joyous collection of fourteen essays, gal-dem’s talented writers use raw material from their teenage years – diaries, poems and chat histories – to give advice to their younger selves and those growing up today. gal-dem have been praised by the Guardian for being “the agents of change we need”, and these essays tackle important subjects including race, gender, mental health and activism, making this essential reading.

Add to Wishlist Browse Wishlist
Scroll to Top

Newsletter Sign-Up

Input your email address below to sign-up to our monthly newsletter, which features discount codes, news and attempted whimsy.