Here Again Now – Okechukwu Nzelu

£14.99

Teimla Achike Okoro bod ei fywyd, o’r diwedd yn yn siapio. Cartref ydy’i fflat ym Mheckham ac, ar ol blynyddoedd o weithio’n di-ddiwedd, mae’i gyfle euraid fel actor yn ei afael. Llwyddodd, hyd yn oed, i ddwyn perswad ar ei dad, Chibuike, i symud i mewn gan ei fod mor ddiolchgar iddo am ei fagu fel rhiant sengl. Yn ogystal, tra’i fod yn ffilmio, mae Achike’n ymweld a’i ffrind gorau o ugain mlynedd yn Llundain, Ekene, sef y person sy’n cyfoethogi’i fywyd i’r eithaf. Yn wir, efallai bydd popeth yn iawn iddo.

Fodd bynnag, ar ol noson hudol, gyda Achike ac Ekene o fewn curiad calon o gyfaddef eu teimladau, ceir digwyddiad dinistriol sy’n rhwygo’r tri dyn ar wahan. Wrth iddynt ymdrechu i ailadeiladu, y gobaith o heddwch a hapusrwydd sy’n eu gwthio ymlaen.


Achike Okoro feels like his life is coming together at last. His top-floor flat in Peckham is as close to home as he can imagine and after years of hard work, he’s about to get his break as an actor. He’s even persuaded his father, Chibuike, to move in with him, grateful to offer the man who raised him as a single parent a home of his own.

Between filming trips, Achike is snatching a few days in London with Ekene, his best friend of twenty years, the person who makes him feel whole. Achike can put the terrible things that happened behind him at last; everything is going to be alright. Maybe even better.

But after a magical night, when Achike and Ekene come within a hair’s breadth of admitting their feelings for each other, a devastating event rips all three men apart. In the aftermath, it is Ekene and Chibuike who must try to rebuild. And although they have never truly understood each other, grief may bring them both the peace and happiness they’ve been searching for…

Compare Added Add to Wishlist Browse Wishlist
Scroll to Top