Gender Euphoria – Laura Kate Dale

£10.99

GENDER EUPHORIA (EWFFORIA RHYWEDD): teimlad pwerus o hapusrwydd a brofwyd o ganlyniad i’r ymhellhau o’r rhywedd a neilltuwyd gan enedigaeth. Yn yr antholeg arloesol hon, mae pedwar ar bymtheg o awduron traws, anneuaidd, anryweddol (agender), rhywedd hylifol (gender-fluid) a rhyngryw (intersex) yn rhannu eu profiadau o ewfforia rhywedd. Yr hyn sydd ganddynt yn gyffredin yw eu teimladau o lawenydd, balchder, hyder, rhyddid ac ecstasi o ganlyniad uniongyrchol i ddod allan fel rhai nad ydynt yn cydryweddol (cisgender), a sut mae dod i delerau â’u rhywedd wedi dod â llawenydd unigryw i’w bywydau.


GENDER EUPHORIA: a powerful feeling of happiness experienced as a result of moving away from one’s birth-assigned gender. So often the stories shared by trans people about their transition centre on gender dysphoria: a feeling of deep discomfort with their birth-assigned gender, and a powerful catalyst for coming out or transitioning. But for many non-cisgender people, it’s gender euphoria which pushes forward their transition: the joy the first time a parent calls them by their new chosen name, the first time they have the confidence to cut their hair short, the first time they truly embrace themself. In this groundbreaking anthology, nineteen trans, non-binary, agender, gender-fluid and intersex writers share their experiences of gender euphoria: an agender dominatrix being called ‘Daddy’, an Arab trans man getting his first tattoos, a trans woman embracing her inner fighter. What they have in common are their feelings of elation, pride, confidence, freedom and ecstasy as a direct result of coming out as non-cisgender, and how coming to terms with their gender has brought unimaginable joy into their lives.

Add to Wishlist Browse Wishlist
Scroll to Top