Skip to content

Gay Bar: Why We Went Out – Jeremy Atherton Lin

£10.99

RHYBUDD: Mae’r llyfr yma yn cynnwys portreadau a chyfeiriadau tuag at ryw, defnydd cyffuriau ac alcohol, ableddiaeth, rhagfarn gwrth-Romani, hiliaeth, homoffobia, femmeffobia, Islamoffobia, trais, trais rhywiol a marwolaeth.

Gan gymysgu ei hanes personol, ei gariad am y sefydliadau yn yr Unol Daleithiau a Lloegr a’i meddylfryd academaidd, ysgrifennwyd Lin llyfr trwyadl ar y pwnc a enwir yn y teitl a’i safle yn hanes a diwylliant pobl LHDTC+.


CONTENT WARNING: This book contains descriptions of sex, drug and alcohol use, ablesim, anti-Romani discrimination, Islamophobia, racism, homophobia, femmephobia, violence, sexual assault, gore and death.

Lin’s Gay Bar: Why We Went Out weaves his personal, romantic history, familiarity with gay bars in the likes of London, Los Angeles and San Francisco and academic research to create this encyclopaedic handbook on the named subject.

Add to CompareAdded

Newsletter Sign-Up

Input your email address below to sign-up to our monthly newsletter, which features discount codes, news and attempted whimsy.