Double Booked – Lily Lindon

£9.99

Dyddiad Cyhoeddi: 2ail Chwefror 2023

Mae gan Georgina drefn lem:

 1. dysgu piano i blant sydd wedi diflasu
 2. amserlennu mynd mas gyda’i chariad hirdymor
 3. ailadrodd nes marw

Perffaith.

Ond yna, un noson wyllt, mae hi’n clyweliad ar gyfer band pop lesbiaidd enwog ac yn sylweddoli:

 1. mae hi’n hiraethu i chwarae ei cherddoriaeth ei hun
 2. mae hi eisiau bod yn union fel nhw
 3. mae eu drymiwr yn ddeniadol iawn…

Gan sylweddoli y gallai fod yn ddeurywiol, mae Georgina – a’i hamserlen – mewn anhrefn. Wedi’i rhwygo rhwng diogelwch ei hen fywyd, a rhyddid un newydd, mae hi’n gwneud yr hyn y byddai unrhyw berson rhesymegol yn ei wneud. Mae hi’n rhannu ei hun yn ddau. Wedi’r cyfan, mae dau fywyd ddwywaith yr hwyl… reit?


Release Date: 2nd February 2023

Georgina has a strict routine:

 1. teach piano to bored children
 2. schedule dates with long-term boyfriend
 3. repeat until dead

Perfect.

But then, one wild night, she auditions for a famous lesbian pop band and realises:

 1. she longs to play her own music
 2. she wants to be just like them
 3. their drummer is really hot…

Realising she might be bisexual, Georgina – and her schedule – are in chaos. Torn between the safety of her old life, and the freedom of a new one, she does what any rational person would do. She splits herself in two. After all, two lives are twice the fun… right?

Compare Added Add to Wishlist Browse Wishlist
Scroll to Top