Conversations on Love – Natasha Lunn

£9.99

Ar ôl blynyddoedd o deimlo bod cariad y tu hwnt i’w chyrraedd, aeth y newyddiadurwr Natasha Lunn ati i ddeall sut mae perthnasoedd yn gweithio ac yn esblygu dros oes. Trodd at awduron ac arbenigwyr i ddysgu am eu profiadau, ynghyd â thynnu ar ei phen ei hun, gan ofyn: Sut ydyn ni’n dod o hyd i gariad? Sut ydyn ni’n ei gynnal? A sut ydyn ni’n goroesi pan rydyn ni’n ei golli?


After years of feeling that love was always out of reach, journalist Natasha Lunn set out to understand how relationships work and evolve over a lifetime. She turned to authors and experts to learn about their experiences, as well as drawing on her own, asking: How do we find love? How do we sustain it? An how do we survive when we lose it?

Add to Wishlist Browse Wishlist
Scroll to Top

Newsletter Sign-Up

Input your email address below to sign-up to our monthly newsletter, which features discount codes, news and attempted whimsy.