Conundrum – Jan Morris

£10.99

Cafodd Jan Morris, un o lenorion taith pennaf Prydain, fywyd hynod. Mae’r adargraffiad hwn o gyfrol a gyhoeddwyd gyntaf yn 1974, yn cofnodi, mewn modd gonest a gafaelgar, boen a llawenydd taith yr awdures wrth iddi drawsnewid o fod yn wryw i fod yn fenyw.


As one of Britain’s best and most-loved travel writers, Jan Morris has led an extraordinary life. Perhaps her most remarkable work is this grippingly honest account of her ten-year transition from man to woman – its pains and joys, its frustrations and discoveries.

Add to Wishlist Browse Wishlist
Scroll to Top