Confessions of the Fox – Jordy Rosenberg

£8.99

Roedd Jack Sheppard ac Edgeworth Bess yn nodedig yn Llundain o’r ddeunawfed ganrif. Ac eto, nid oes neb yn gwybod y stori wir; nid yw eu cyfaddefiadau erioed wedi’u canfod.

Hyd nes nawr. A yw Confessions of the Fox yn hunangofiant dilys neu’n twyll? Tra bod Dr. Voth yn cael ei dynnu’n ddyfnach i hanes Jack a Bess o wrthsafiad tanddaearol a thrawsnewid rhywedd, daw’n amlwg bod eu ffawd wedi’u cydblethu—a dim ond gwyrth gall eu hachub i gyd.


Jack Sheppard and Edgeworth Bess were the most notorious thieves, jailbreakers, and lovers of eighteenth-century London. Yet no one knows the true story; their confessions have never been found.

Until now. Reeling from heartbreak, a scholar named Dr. Voth discovers a long-lost manuscript—a gender-defying exposé of Jack and Bess’s adventures. Is Confessions of the Fox an authentic autobiography or a hoax? As Dr. Voth is drawn deeper into Jack and Bess’s tale of underworld resistance and gender transformation, it becomes clear that their fates are intertwined—and only a miracle will save them all.

Compare Added Add to Wishlist Browse Wishlist
Scroll to Top